Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
advies
Advies

Herbestemming 360°

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is dalende. Het is een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat er naar verwachting in 2030 ruim 24.000 bedrijven gestopt zullen zijn en er een omvangrijke leegstand zal ontstaan.

Vrijkomende boerenerven bieden ruimte voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Denk aan activiteiten met een woon- , recreatie, werk- of zorgfunctie.

Jarenlang zijn deze nieuwe functies in het landelijk gebied tegengehouden door de overheid. Sinds enkele jaren is er echter een kentering gaande: de overheid ziet vrijkomende boerenerven in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid wordt daar dan ook steeds meer op aangepast.

Het toestaan van nieuwe functies op een boerenerf, ook wel herbestemming genoemd, gaat echter niet over één nacht ijs. Het is daarom van belang om, bij een voorziene beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, vooraf duidelijk de wensen voor de toekomst in beeld te hebben en tijdig daartoe het traject in te zetten.

Herbestemming 360°, een initiatief van Remie, helpt u graag bij dit traject.  

Remie is een fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch adviesbureau dat al jaren prominent aanwezig is in de agrarische sector. Met het herbestemmen van agrarische percelen hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan. Doordat ons kantoor beschikt over juristen, fiscalisten en bedrijfsadviseurs kunnen wij u tijdens het traject van herbestemmen bijstaan van het begin tot het eind. 

Herbestemming 360° bekijkt uw vrijkomende boerenerf van alle kanten: fiscaal, juridisch èn bedrijfseconomisch. 360 graden dus! Daarnaast is er volop aandacht voor een persoonlijke aanpak. Persoonlijk, betrokken en deskundig!

Wilt u meer weten over dit initiatief? Vraag dan gratis de folder op of neem vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

  

Atelier Buitenkansen

Herbestemming 360° vormt samen met Buro Lubbers, Plan ROS, Bureau Franken en Adriaanse Research & Mediation Atelier Buitenkansen. We bezitten samen de expertise om opgaven in het buitengebied integraal aan te pakken. Meer weten? Surf dan http://www.atelierbuitenkansen.nl/.