Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
advies
Advies

Juridisch advies

De juristen van Remie zijn specialisten die u van een gedegen advies zullen voorzien. Zij zullen zorg dragen voor het oplossen dan wel voorkomen van juridische problemen en geschillen. Door de goede samenwerking tussen onze fiscalisten, juristen en bedrijfsadviseurs is Remie in staat de multidisciplinaire context van uw projecten op een goede en praktische manier op te lossen.

Concreet spitst onze juridische dienstverlening zich onder meer toe omtrent:

  • Arbeidskwesties en sociale verzekeringen
  • Aansprakelijkheidsbeperking/ algemene verkoopvoorwaarden
  • Bijstand in juridische procedures
  • Bestuursrecht w.o. ruimtelijke ordening
  • Vergunningen
  • Onteigening en verkoop ter voorkoming van onteigening
  • Productierechten/toeslagrechten