Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 14-09-2018

Het einde van de legessanctie

In een artikel dat wij eerder dit jaar publiceerden, wezen wij er al op dat het einde van de legessanctie in zicht kwam. Inmiddels is het einde van de legessanctie per 1 juli 2018 definitief door de komst van de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Wat hield de legessanctie in?

Om gemeenten te stimuleren hun bestemmingsplannen actueel te houden, bepaalde de Wet ruimtelijke ordening dat alle bestemmingsplannen (of beheersverordeningen) binnen tien jaar na vaststelling opnieuw moeten worden vastgesteld. Wanneer dat niet gebeurt, geldt de zogenoemde legessanctie. Gemeenten kunnen vanaf dat tijdstip geen leges meer in rekening mogen brengen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan. Een dergelijke dienst is bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen.

Het effect van de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Met de komst van deze nieuwe wet is de wettelijke verplichting van gemeenten om hun bestemmingsplannen actueel te houden voor een groot deel van de bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) vervallen. De wet schaft de actualiseringsplicht af voor ieder bestemmingsplan of beheersverordening dat elektronisch te raadplegen is. Gemeenten zijn dus niet langer verplicht om elektronisch te raadplegen bestemmingsplannen of beheersverordeningen binnen tien jaar opnieuw vast te stellen. Voor de overige bestemmingsplannen en beheersverordeningen) geldt overigens nog wel de actualiseringsplicht.

Waarom deze wet?

Deze wet is onderdeel van de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Allereerst omdat voor het omgevingsplan ook geen actualiseringsplicht zal gaan gelden. Daarnaast is beoogd gemeenten ruimte en tijd te geven om – met het oog op de Omgevingswet – al te starten met de voorbereiding van dit omgevingsplan. Het omgevingsplan zal in het nieuwe stelsel een belangrijk instrument gaan vormen voor gemeenten. Bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen (verordeningen) over de fysieke leefomgeving van gemeenten worden namelijk in dit omgevingsplan gebundeld en samengevoegd tot één omgevingsplan. De tijd die gemeenten besparen doordat zij die nu niet hoeven te besteden aan het actualiseren van bestemmingsplannen of beheersverordeningen kan worden ingezet aan het opstellen van een omgevingsplan. 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars of mevrouw mr. B.S. (Bojoura) Siep.

< Terug naar overzicht