Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
pelsdierenhouderij
Pelsdierenhouderij

De omstandigheden in de pelsdierenhouderij zijn de laatste jaren veranderd.De buitenwerkingstelling van de Wet verbod pelsdierhouderij door de rechtbank Den Haag bij vonnissen van 21 mei en 18 juni 2014 heeft voor aanhoudende onzekerheid gezorgd. Op 3 september 2015 heeft in Den Haag bij het gerechtshof het hoger beroep gediend dat door de Staat was ingesteld naar aanleiding van deze buitenwerkingstelling. Het gerechtsof Den Haag heeft op 10 november 2015 bepaald dat de Wet verbod pelsdierhouderij toch rechtsgeldig is en heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. De NFE c.s. hebben aangegeven bij de Hoge Raad in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.
Dit heeft gevolgen voor de bedrijfseconomische en de fiscale situatie van u als pelsdierenhouder. 

Laat u door onze specialisten adviseren over de mogelijkheden. 
 
Adviseren is ons specialisme
Onze dienstverlening spitst zich onder andere toe op:  
• Het nemen van belastingbesparende maatregelen
• Optimaliseren bedrijfsstructuur
• Bedrijfsverplaatsing naar het buitenland
• Bedrijfsopvolging of -overdracht
• Fiscale en juridische procedures
• Estate planning
• De gevolgen van de Wet verbod pelsdierhouderij, bijvoorbeeld:
  * financieringsvraagstukken, het beleid van banken i.v.m. de terugverdientijd
  * ontwikkelingen op het gebied van WOZ
  * beleid van gemeenten, ruimtelijke ordening en milieu