Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
pelsdierenhouderij
Pelsdierenhouderij

Asbestsanering fiscaal aantrekkelijk

Met ingang van 2024 zijn asbestdaken in Nederland niet langer toegestaan. Door slijtage van oude daken kunnen asbestvezels vrijkomen en daarom is het besluit genomen dat bestaande asbestdaken na 1 januari 2024 moeten zijn verwijderd. Indien nu al asbestdaken worden vervangen, wordt dit  gestimuleerd met fiscale maatregelen.

Investering of kosten?

Het verwijderen van de asbesthoudende materialen kan aan de orde komen bij onderhoudswerkzaamheden, maar ook bij de vervanging van asbesthoudende dakplaten. De vraag is dan ook of de kosten van de vervanging van een asbestdak zijn aan te merken als een investering, of is er sprake van kosten?

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de kosten ter vervanging van asbesthoudende daken aangemerkt mogen worden als investeringskosten. Het voordeel hiervan is dat de ondernemer recht heeft op investeringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan oplopen tot 28% van het investeringsbedrag. Daarnaast staat de verbetering van asbesthoudende daken opgenomen in de Milieulijst 2015. Dit betekent dat deze investering in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA), welke recht geeft op een aftrek van 36% van de investeringskosten. Indien er in combinatie met het vervangen van de asbesthoudende daken ook zonnepanelen worden bevestigd, dan bestaat er mogelijk recht op de energie-investeringsaftrek hierna: EIA) ten aanzien van de zonnepanelen. Dit zou kunnen betekenen dat de ondernemer kan profiteren van 41,5% aftrek op de winst. Naast de MIA en/of EIA kan in geval van asbestsanering ook gebruik gemaakt worden van de VAMIL. De VAMIL biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven.

Op grond van de jurisprudentie kunnen de kosten voor de vervanging van asbesthoudende daken ook aangemerkt worden als onderhoudskosten. De kosten kunnen in deze situatie direct ten laste van het fiscale resultaat gebracht worden, hetgeen de direct verschuldigde belasting drukt. Tevens is het mogelijk om, via het vormen van een voorziening, de kosten al in aanmerking te nemen terwijl de uitgaven nog niet hebben plaatsgevonden. Aandachtspunt hierbij is wel dat voor het vormen van een voorziening de bijbehorende voorwaarden in acht genomen moeten worden.

Gevolgen keuze

Het jaar 2024 lijkt nog ver weg, maar op het moment dat u besluit actie te ondernemen ten aanzien van de vervanging van uw asbesthoudende daken, zijn hier fiscale consequenties aan verbonden. Indien de keuze is gemaakt om de vervanging aan te merken als kosten en u een voorziening gaat vormen voor de toekomstige uitgaven, is het niet meer mogelijk om in de toekomst voor het bedrag van de voorziening de investeringsaftrek te benutten.

Ook de keuze om de vervanging aan te merken als investering kan de nodige onzekerheid met zich meebrengen. Het is  de vraag of de verbetering van asbesthoudende daken in de toekomst nog wordt opgenomen op de Milieu-lijst en in aanmerking komt voor de MIA en VAMIL.

Tot slot

Asbesthoudende daken moeten vóór 1 januari 2024 worden vervangen. Deze vervanging wordt gestimuleerd door fiscale maatregelen zoals de MIA en VAMIL, maar ook het vormen van een voorziening kan een fiscaal voordeel opleveren. Het is van belang om u vooraf goed te laten informeren over de voor- en nadelen van de keuze inzake de kwalificatie van de uitgaven, want de keuzes die nu al worden gemaakt, hebben fiscale gevolgen voor de toekomst.