Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
pelsdierenhouderij
Pelsdierenhouderij

Update Wet verbod Pelsdierhouderij (30 juni 2014)

De Wet verbod pelsdierhouderij is op 15 januari 2013 in werking getreden. De wet bevat een verbod tot het houden en doden van pelsdieren. Pelsdierenhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, mogen hun bedrijf echter blijven uitoefenen tot 1 januari 2024. In de tussentijd mogen pelsdierenhouders hun bedrijf niet uitbreiden en, enkele uitzonderingen daargelaten, ook niet verkopen.

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis van 21 mei 2014 geoordeeld dat bij invoering van de Wet verbod pelsdierhouderij sprake is van regulering van eigendom in de zin van artikel 1 Eerste protocol van het EVRM en dat er geen sprake is van ‘fair balance’. Tegen het verbod op het houden van pelsdieren en de overgangsregeling tot 2024 staan, volgens de rechtbank, immers geen (adequate) vergoedingen. Om deze redenen heeft de rechtbank de wet buiten werking gesteld. De Staat heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Op 22 mei 2014 heeft de NFE een verzoek ingediend om het vonnis ten aanzien van het buiten werking stellen van de wet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Bij herstelvonnis van 18 juni 2014 is de rechtbank Den Haag aan dit verzoek tegemoet gekomen en heeft de buitenwerkingstelling van de Wet verbod pelsdierhouderij uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat het oprichten en uitbreiden van pelsdierenhouderijen gedurende deze buitenwerkingstelling is toegestaan en dat instanties (zoals de NVWA) vooralsnog niet kunnen handhaven.

Bij kamerbrief van  26 juni 2014 en 30 juni 2014 heeft Staatssecretaris van Economische Zaken, mw. Dijksma, aangekondigd dat handelen in strijd met de thans buitenwerking gestelde Wet verbod pelsdierhouderij, bijvoorbeeld door het uitbreiden van nertsenhouderijen, op eigen risico is. “Er loopt immers nog een hoger beroepsprocedure, omdat ik van mening ben dat de wet rechtmatig is”, aldus de staatssecretaris.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. mw. mr. m.m.f. (Marleen) van den Witttenboer m.vandenwittenboer@remie.nl tel: 0413-241060