Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
publicaties
Publicaties

Boodschappenlijstje voor de kabinetsinformateur

De Tweede Kamer verkiezingen liggen weer achter ons. Mogelijk wist u al bij voorbaat op wie u ging stemmen, maar wellicht behoorde u tot de zwevende kiezers.. Er waren allerlei hulpmiddelen op de markt om u te helpen bij het maken van een keuze. Mijn eigen beroepsorganisatie, de Register Belastingadviseurs, ontwikkelde een fiscale stemwijzer om ondernemers te helpen. Uitkomst was welke partij belooft hun ondernemersbelangen het beste te behartigen.

De kans dat deze beloftes worden nagekomen, is klein. Er is geen partij die de absolute meerderheid heeft behaald. Alleen dan had deze partij alle beloftes waar kunnen maken.

Nu is duidelijk dat er geen regering komt van één partij – en zelfs niet van twee partijen – en weten we al met zekerheid dat niet alle gedane beloften waar gemaakt kunnen worden. Niet dat we dit hadden gedacht natuurlijk.. Maar welke beloften blijven overeind en welke niet? Hoe sterk en overtuigend is “onze” partij in het coalitieoverleg?

Om de inmiddels benoemde informateur Schippers een handje te helpen, wordt zij vanuit alle hoeken en gaten bestookt met adviezen en aanbevelingen. Ook vanuit de agrarische sector is er wel een aantal adviezen en aanbevelingen te noemen. Er zijn er zeker meer te noemen, maar laten we hopen dat deze in elk geval op haar netvlies komen

Al ruim zeven jaar verkeert de agrarische sector in onzekerheid over het feit of de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting wel of niet blijft bestaan. Dat is absurd. Het is in het belang van de huidige en toekomstige ondernemers dat er een einde komt aan deze onzekerheid.

Voor de continuïteit van onze agrarische sector is bedrijfsopvolging binnen familieverband van groot belang. Zowel in de inkomstenbelasting als in de schenk- en erfbelasting zijn goede regelingen opgenomen die in ieder geval vanuit de fiscale optiek bezien, een goede bedrijfsopvolging mogelijk maakt. Er gaan echter stemmen op dat deze regelingen te ruimhartig zijn en daarom moeten worden ingeperkt. Kies voor de jonge generatie en faciliteer dat zij ondernemer willen worden om de continuïteit van de agrarische sector te waarborgen. Handhaaf deze regelingen in de huidige omvang!

Zoals voor elke ondernemer, geldt ook voor agrarische ondernemers dat risico nemen erbij hoort. Daarvoor ben je ondernemer. Alleen in de agrarische sector bestaat dat risico met regelmaat uit een overheid die de wetgeving weer wijzigt en anders uitlegt. Dat is funest voor innovatie en ontwikkeling van de sector. Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op duidelijke wet- en regelgeving en ook op de afstemming tussen de verschillende wetgeving Wat is een bedrijf, wat is een landbouwer, wat is een (bedrijfs-)overdracht? Helaas is dat in de huidige wet- en regelgeving niet altijd even duidelijk. Dezelfde termen in specifieke wetten kunnen een andere uitleg hebben. Dat kan niet. Wij allen hebben er belang bij dat vergelijkbare c.q. gelijke begrippen uniform worden uitgelegd. 

Werk aan de winkel dus voor ons nieuwe kabinet, misschien wel met een minister voor Landbouw en voedsel. En nu maar hopen dat de informateur en de onderhandelaars van de partijen de focus hebben op de agrarische sector in de komende periode.

mr. E. Marcus RB, 1 april 2017

http://www.boerenbusiness.nl/columnisten/erik-marcus/column/10873991/boodschappenlijstje-voor-de-kabinetsinformateur