Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
publicaties
Publicaties

Artikel mw. mr. H.A. van Bommel Tijdschrift voor Agrarisch Recht d.d. 4 april 2020

- Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds recht voor de dommen?